Gcafe - Update Game
HomeBlogProductGamesAbout
Call: 1900 1232

Gói Dịch Vụ

Chúng tôi đã tạo ra các tùy chọn giá phục vụ cho các cá nhân, doanh nghiệp, cửa hàng nhỏ đến các CyberGame lớn
Free

đ0/month
1 Pcs

Dành riêng cho
PC-LAPTOP CÁ NHÂN

GAMEMENU
Download/Update
Free GCA IPBOOT
Free
Standard

đ150K/month
0 - 30 Pcs

Dành riêng cho doanh nghiệp
GAMEMENU
Download/Update
Free GCA IPBOOT
GCafe Plus
GCafe Update
GCafe Diskless
Standard
Sliver

đ250K/month
31 - 50 Pcs

Dành riêng cho doanh nghiệp
GAMEMENU
Download/Update
Free GCA IPBOOT
GCafe Plus
GCafe Update
GCafe Diskless
Sliver
Glod

đ250K/month
51 - 100 Pcs

Dành riêng cho doanh nghiệp
GAMEMENU
Download/Update
Free GCA IPBOOT
GCafe Plus
GCafe Update
GCafe Diskless
Gold

Enterprise

Với các hợp tác lớn hơn hoặc đặc thù, phiên liên hệ trực tiếp với đội ngũ KD của chúng tôi

Contact Sales
Company Logo