Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

TÙY CHỈNH NGĂN CHẶN WEB/ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

TÙY CHỈNH NGĂN CHẶN WEB/ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO?


Để ngăn chặn Web, vui lòng chọn tab Khống chế Web hoặc Menu Chức năng => Khống chế Website.

  • Chọn “Thêm (dấu +)” -> Nhập thông tin địa chỉ URL Website, tên Website, Mô tả  -> Đồng ý.

Để ngăn chặn Ứng dụng, vui lòng chọn tab Khống chế ứng dụng hoặc Menu Chức năng => Khống chế ứng dụng.

  • Chọn “Thêm (dấu +)” -> Chọn kiểu cấm (theo file hoặc nội dung của file), chọn ứng dụng, điền mô tả  -> Đồng ý.


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643