Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

TẠO VÀ THÊM/XÓA GIÁ CẢ CHO DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO?

TẠO VÀ THÊM/XÓA GIÁ CẢ CHO DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO?


Để tạo Dịch vụ, vui lòng chọn tab “Dịch vụ” trên PMTT hoặc Menu Chức Năng => Dịch vụ.  Đầu tiên hãy nhấp vào “Danh mục” để tạo danh mục các loại sản phẩm.

Sau đó , chọn “Thêm (dấu +)” -> Nhập thông tin Tên Dịch vụ, giá, đơn vị, nhóm -> Đồng ý.

Nếu muốn xóa dịch vụ nào chỉ cần chọn dịch vụ đó, chọn “Xóa (dấu X)”


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643