Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

TẠO VÀ PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

TẠO VÀ PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN NHƯ THẾ NÀO?


Để tạo thành viên, vui lòng chọn tab “Tài Khoản” trên PMTT hoặc Menu Chức Năng => Thành Viên.  Tại đây cho chọn “Tài khoản nhân viên”, sau đó:

  • Chọn “Thêm (dấu +)” -> Nhập thông tin Họ Tên, Tên nhân viên, mật khẩu -> Đồng ý.

Sau khi tạo xong tài khoản nhân viên, vui lòng vào Menu Chức Năng và chọn “Quyền nhân viên”. Tại đây nhân viên đã có sẵn 1 vài quyền mặc định như “Tắt tất cả chương trình trên máy trạm”, “Điều chỉnh âm lượng”,....Chúng ta có thể thêm bớt tùy ý bằng cách stick vào các quyền có trong danh sách.


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643