Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

TẠO FILE BACK-UP NHƯ THẾ NÀO?


Để sao lưu dữ liệu cho phòng máy, vui lòng chọn Hệ thống => Quản lý cơ sở dữ liệu => Sao lưu cơ sở dữ liệu

Tại đây, chúng ta chọn địa đến đến thư mục muốn sao lưu, tạo tên thư mục để khi cần phục hồi dữ liệu sẽ dễ tìm kiếm. Ngoài ra chúng ta có thể nén tập tin và ghi mật khẩu nhằm bảo vệ thông tin.


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643