Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn

Tại sao game có update nhưng phòng máy không update được?

  • Đăng nhập Gcafé Update - Chọn Nguồn trung tâm tải game - Ctrl + F (tìm kiếm) - Nhập trên game chưa được update.


  • Kiểm tra trạng thái của game, nếu game ở trạng thái chưa cập nhật thì phải chuột lên tên game - Chọn Tải về


  • Sau khi tải update hoàn thành, kiểm tra tiếp tục Kiểu cập nhật. Nếu game có ID 6 số phải luôn luôn chọn Kiểu Tự động để game được Auto Update


Chọn tên game - Phải chuột vào tên game - chọn kiểu cập nhật tự động.


Views
4 Tổng lượt xem
4 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643