Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn

Tại sao game đã update máy chủ rồi, máy trạm khởi động mới vẫn không chơi được?

  • Đăng nhập Gcafé Update - Chọn Game đã cài - Chọn tên game - Phải chuột chọn Cập nhật so sánh dữ liệu


  • Sau khi game cập nhật so sánh dữ liệu hoàn thành thì cho máy trạm khởi động lại vào game.


Views
4 Tổng lượt xem
4 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643