Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

LÀM TRÒN GIÁ TIỀN NGƯỜI CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

LÀM TRÒN GIÁ TIỀN NGƯỜI CHƠI NHƯ THẾ NÀO?


Để làm tròn giá tiền, vui lòng chọn Menu Hệ thống => Tùy chỉnh hệ thống => Làm tròn

Có 3 loại tùy chọn là Không làm tròn, Làm tròn trung bình và Làm tròn lên. Đơn vị tính

mặc định là 500 đồng. Chúng ta có thể tùy tỉnh theo ý muốn.

Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643