Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

KHÁCH HÀNG THAY ĐỔI GIÁ KHI MÁY ĐANG SỬ DỤNG (HỘI VIÊN) XẢY RA TÌNH TRẠNG SỐ GIỜ CÒN LẠI SAU KHI SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG?

KHÁCH HÀNG THAY ĐỔI GIÁ KHI MÁY ĐANG SỬ DỤNG (HỘI VIÊN) XẢY RA TÌNH TRẠNG SỐ GIỜ CÒN LẠI SAU KHI SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG?


Ở phần mềm tính tiền hiện tại nếu chủ PM thay đổi giá thì thời gian đã sử dụng trước đó của người chơi đang đăng nhập cũng sẽ thay đổi theo và số tiền sẽ được tính lại từ đầu với giá giờ mới.

  • Ví dụ: Giá giờ chơi lúc đầu 3.000/h thay đổi thành 2.000/h. Người chơi A có 6.000đ đăng nhập vào máy vào lúc 10h (ở đây A sẽ có số giờ chơi là 2 tiếng)

  • 11h chủ quán thay đổi giá còn 2.000đ/h (sau 1 tiếng người chơi A đăng nhập vào máy)

  • Lúc này nếu đúng người chơi A sẽ còn 3.000 và thời gian sử dụng tiếp sẽ là 1h30 phút. Nhưng trên phần mềm tính tiền sẽ hiện thị người chơi A còn 2h sử dụng (Vì 6000 = 3h sử dụng theo giá mới và người chơi A đã chơi 1h nên thời gian còn lại là 2)

Khuyến cáo nếu có sự thay đổi giá thì nên đổi lúc không có tài khoản hội viên nào đang sử dụng.


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643