Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO DOANH THU THEO MÁY

HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO DOANH THU THEO MÁY


Tính năng giúp chúng ta tổng kết doanh thu theo từng nhóm máy, theo thời gian, người sử dụng, bao nhiêu phút, mức phí bao nhiêu,...


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643