Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO DOANH THU


Tính năng thống kê báo cáo doanh thu theo từng loại nhân viên và theo thời gian mà mình muốn.

Tùy theo từng cột mốc thời gian (bên trái) mà chúng ta sẽ có những dạng báo cáo (theo nhân viên) khác nhau:

Ví dụ : Ở đây tôi chọn Nhân viên: Tất cả

 • Hằng ngày: Khi chọn cốt mốc này, chúng ta sẽ xem được trong ngày mà mình đã chọn tất cả các nhân viên đã thực hiện những gì, tổng số tiền thu vào là bao nhiêu.

 • Hằng tuần: Khi chọn mốc này, chúng ta sẽ xem được báo cáo doanh thu của 1 tuần. Trong đó:

  • Phí sử dụng: tất cả các loại phí được thanh toán.

  • TG miễn phí: thời gian sử dụng miễn phí.

  • TG NV sử dụng: thời gian mà nhân viên được cho đã sử dụng.

  • TG KH sử dụng: thời gian khách vãng lai sử dụng máy.

  • Doanh thu: tổng doanh thu trong ngày

 • Hằng tháng: Khi chọn mốc này, chúng ta sẽ xem được báo cáo doanh thu của 1 tháng. Trong đó:

  • Phí sử dụng: tất cả các loại phí được thanh toán.

  • TG miễn phí: thời gian sử dụng miễn phí.

  • TG NV sử dụng: thời gian mà nhân viên được cho đã sử dụng.

  • TG KH sử dụng: thời gian khách vãng lai sử dụng máy.

  • Doanh thu: tổng doanh thu trong ngày

 • Tóm tắt: Khi chọn mốc này, chúng ta sẽ xem được báo cáo tóm tắt doanh thu và sử dụng của máy trạm

 • Ca nhân viên: Khi chọn mốc này, chúng ta có thể xem được trong từng ca làm việc, các nhân viên đã thu bao nhiêu tiền, làm việc trong thời gian bao nhiêu lâu, những máy nào và tài khoản thành viên nào đã sử dụng, doanh thu bao nhiêu tiền,...


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643