Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH HỆ THỐNG


  • Giá thấp nhất cho 1 lần sử dụng

Tính năng dùng để tùy chỉnh mức phí tối thiểu cho 1 lần sử dụng, áp dụng cho tất cả các loại tài khoản

  • Lịch hẹn giờ tắt máy

Tính năng giúp tắt tất cả các máy trạm tự động theo thời gian được cài đặt

  • Thời gian tắt các máy trạm AVAILABLE

Tính năng giúp tắt các máy trạm đang ở trạng thái Sẵn Sàng (AVAILABLE) theo thời gian

  • Lịch đóng ứng dụng máy trạm AVAILABLE

Tính năng giúp đóng ứng dụng trên các máy trạm đang Sẵn Sàng (AVAILABLE) theo thời gian

  • Làm tròn

Tính năng giúp làm tròn giá tiền

  • Quản lý file nhật ký

Tính năng cho phép tùy chỉnh thời gian lưu các nhật ký hệ thống, giao dịch, máy chủ, web,...


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643