Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN TẠO THÀNH VIÊN VÀ NẠP TIỀN

HƯỚNG DẪN TẠO THÀNH VIÊN VÀ NẠP TIỀN


Thành viên là nơi người dùng có thể tạo tài khoản thành viên, tài khoản nhân viên, tài khoản thẻ và nạp tiền, phân quyền cho từng nhóm tài khoản.

  • Tài khoản thành viên: là nơi tạo các tài khoản dành cho các thành viên của phòng net. Để tạo 1 tài khoản thành viên (trả tiền trước), vui lòng thực hiện như sau:

    • Chọn “Thêm (dấu +)” -> Nhập thông tin Họ Tên, Tên người sử dụng, mật khẩu -> Đồng ý.

 

  • Tài khoản nhân viên: Là nơi tạo tài khoản dành cho nhân viên của phòng net. Để tạo tài khoản vui lòng thực hiện như sau:

  • Chọn “Thêm (dấu +)” -> Nhập thông tin Họ Tên, Tên nhân viên, mật khẩu -> Đồng ý.

  • Tài khoản thẻ

Chúng ta cần tạo thẻ trả trước trong Menu Hệ thống (tham khảo mục 2.6), sau đó danh sách các thẻ trả trước sẽ xuất hiện tại đây

Nhấp chuột 2 lần vào 1 tài khoản thẻ, chúng ta có thể xem được thông tin chi tiết của thẻ như tên tài khoản thẻ, người in, ngày in, ngày hết hạn, số tiền còn lại,....

  • Nạp tiền vào tài khoản thành viên:

Sau khi tạo tài khoản thành viên, khách hàng có thể click chuột phải vào tên thành viên và chọn nạp tiền. Nhập số tiền tương ứng và nhấn nút “Đồng Ý”


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643