Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG THAY ĐỔI TK ADMIN CỦA MÁY TRẠM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG THAY ĐỔI TK ADMIN CỦA MÁY TRẠM


Khi cài đặt phần mềm tính tiền Gcafe+, chúng ta sẽ có 1 tài khoản Admin mặc định là:

  • ID: Garena

  • Password: Garena

Chúng ta có thể dùng tính năng này thay đổi tài khoản Admin trên, tuy nhiên cần lưu lại trước khi thay đổi.


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643