Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ TRẢ TRƯỚC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ TRẢ TRƯỚC


Với tính năng này, chúng ta có thể tạo các thẻ trả trước. Trong đó có 1 số trường thông tin chúng ta cần nắm rõ:

  • Tên: Tên thẻ mà ta muốn tạo

  • Số bắt đầu: Số thứ tự của thẻ (Số lượng 10 thì thẻ sẽ được đánh số = tên + số bắt đầu từ 1 đến 10)

  • Giá (mỗi giờ): giá tiền chơi mỗi giờ mặc định của tài khoản thẻ (có thể thay đổi trong phần “Nhóm người sử dụng”)

  • Tiền: Mệnh giá của từng thẻ

  • Tiền thưởng: Bonus khuyến mãi

  • Tổng tiền: = Tiền + tiền thưởng (nếu có)

  • Hết hạn trong: thời gian thẻ tồn tại.

Sau khi điền hết các trường thông tin cần thiết, vui lòng ấn “Tạo phiếu”  để hệ thống tạo các tài khoản thẻ theo những thông tin đã điền. Kế đó chúng ta thiết lập máy in và in thẻ ra.


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643