Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUYỀN NHÂN VIÊN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUYỀN NHÂN VIÊN


Tính năng này giúp phân quyền điều khiển cho người điều hành và nhân viên. Mặc định từng nhóm quyền đều đã có những quyền được chọn sẵn, chúng ta có thể thơm bớt tùy theo nhu cầu của phòng máy.


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643