Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU


Tính năng giúp bạn sao lưu dữ liệu tính tiền của phòng máy mình để phòng trường hợp máy chủ tính tiền có sự cố thì vẫn có thể phục hồi được.

Khi sao lưu cơ sở dữ liệu, chúng ta cần chọn đường dẫn và tùy chỉnh tên thư mục. Chúng ta cũng có thể nén tập tin và cài đặt mật khẩu cho tập tin đó, dữ liệu sao lưu sẽ được mã hóa.

Lưu ý: Khi sao lưu nhớ lựa các thư mục không bị đóng băng để tránh mất mát dữ liệu

Khi back-up dữ liệu, chúng ta chỉ cần chọn thư mục đã tiến hành sao lưu trước đó và cần phải đảm bảo không có thiết bị nào đang được sử dụng, lưu ý các dữ liệu cũ sẽ bị mất hết

Ngoài ra chúng ta có thể chọn lịch trình để hệ thống tự sao lưu


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643