Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NHẬT KÝ HỆ THỐNG

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NHẬT KÝ HỆ THỐNG


Để truy cập tính năng Nhật ký hệ thống, khách hàng có thể ấn vào tab Nhật ký hệ thống hoặc Menu Chức Năng => Nhật ký hệ thống.

  • Tại đây, khách hàng có thể theo dõi lịch sử sử dụng tất cả các máy trạm trong một khoảng thời gian được chọn, tên khách hàng/thành viên đã sử dụng, thời gian máy đó đã sử dụng, trạng thái của máy vào thời điểm máy được sử dụng,...

 

Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643