Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NHẬT KÝ GIAO DỊCH

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NHẬT KÝ GIAO DỊCH


Để truy cập tính năng Nhật ký giao dịch, khách hàng vui lòng chọn tab "Nhật ký giao dịch" hoặc Menu Chức năng => Nhật ký giao dịch

  • Tại đây hiển thị lịch sử giao dịch (nạp tiền, rút tiền, trả phí,...cho tài khoản thành viên, tài khoản khách) của phòng máy theo thời gian. Bên cạnh đó Nhật ký giao dịch cũng cho ta biết các khoản chưa thanh toán của thành viên đã sử dụng dịch vụ

 

Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643