Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn

Bước 1: Tải Trình Cài Đặt

Tại giao diện Google Driver tiếp tục click "tải xuống"
Bỏ qua bước quét virus của Google và tiếp tục "tải xuống"

Bước 2: Cài đặt

Giải nén tập tin “Gcafe3.0.rar” vừa tải về, tại đây bạn sẽ thấy 2 tập tin:

  1. CyberVietClient-1.0.0.3612.exe `Cài đặt Gcafe3.0 Dành Cho máy trạm`

  2. CyberVietServer-1.0.0.3612.exe `Cài đặt Gcafe3.0 Dành Cho Server`

A. Cài Đặt Gcafe 3.0 Cho Máy Trạm:
 
 
                                                Video hướng dẫn Cài Đặt Gcafe 3.0 Cho Máy Trạm                                                                                         
B. Cài Đặt Gcafe 3.0 Cho Máy Server:
  • Tại máy Server, tiến hành chạy file "CyberVietServer-1.0.0.3612.exe" vừa tải về ở Bước 1

 
 
                                                Video hướng dẫn Cài Đặt Gcafe 3.0 Cho Máy Server                                                                                         
C. Thêm Game Offline đã down về máy Server:
  • Thao tác được thực hiện tại ứng dụng Gcafe 3.0 tại máy Server.

  • Lưu ý: Game Offline khuyến khích lưu tại ổ đĩa E:\Games Offline

 
 
                                                Video hướng dẫn Thêm Game Offline đã down về máy Server:                                                                                          
D. Thêm Game Online có sẵn trên máy Server:
  • Thao tác được thực hiện tại ứng dụng Gcafe 3.0 tại máy Server. 

  • Lưu ý: Game Online bắt buộc lưu tại ổ đĩa E:\Online Games

 
 
                                                Video hướng dẫn Thêm Game Online có sẵn trên máy Server:                                                                                          
Views
4 Tổng lượt xem
4 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643