Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

Hướng dẫn cài đặt Gcafe Plus trên máy chủ

 Cài đặt Gcafe Plus trên máy chủ

Bước 1: Tải phần mềm Gcafe Plus tại đây

Bước 2: Đặt IP tĩnh cho máy chủ (Vd: 192.168.1.100)


Bước 3: Tắt Firewall Windows


Bước 4: Tiến hành cài đặt phần mềm tính tiền, chạy file cài đặt với quyền administrator 


Chọn Next


Click "I accept the terms of the license agreement" và chọn next


Cửa sổ hiện ra ta chọn Browse để chọn nơi lưu trữ cài đặt, chú ý nên đưa đường dẫn cài đặt đưa về ổ D:\PMTTChọn Install


Chọn Finish


Bước 5: Cấu hình Database cho Gcafe Plus

Cửa sổ cấu hình phần mềm hiện ra chọn Tiếp Tục


Cửa sổ mới hiện ra chọn tiếp tục

  • Lưu ý Tên đăng nhập và mật khẩu mặc định của phần mềm tính tiền server là ADMIN  admin , Client là GARENA  garena


Cửa sổ mới hiện ra ta chọn dấu 3 chấm để chọn nơi lưu trữ dữ liệu của phần mềm tính tiền

  • Lưu Ý không chọn ổ C 


Ở đây mình chọn D:\PMTT\DataGcafe  chọn cài đặt


Chọn "Thoát" "tiếp tục" và "hoàn thành", như vậy chúng ta đã hoàn thành cài đặt phần mềm tính tiền cho máy server Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643