Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
1. Icon sản phẩm :  
2. Giao diện chính sản phẩm
 • Giao diện chính Gcafé Update sau khi click vào icon Gcafé Console trên desktop

* Mật khẩu mặc định: gcafe

 • Giao diện chính Gcafé Update sau khi đăng nhập.

 • Giao diện góc trái của phần mềm

 • Nguồn trung tâm tải xuống (Hay gọi là RDC) : Hiển thị tất cả danh sách game, phần mềm có sẵn trên hệ thống.


 • Cập nhật sẵn sàng : Hiển thị danh sách game có update nhưng phần mềm chưa đẩy file update xuống cho phòng máy.

 • Game chưa tải : Hiển thị danh sách game có sẵn trên RDC chưa được tải về phòng máy.


 • Game đã được thêm : Hiển thị danh sách game vừa được thêm lên RDC.

 • Game đã cài : Hiển thị tất cả danh sách game,phần mềm đã thiết lập để dưới dưới máy trạm nhận diện biểu tượng (Icon).

 • Game đã xóa trên RDC Hiển thị tất cả danh sách game, phần mềm... đã đóng cửa, hệ thống không hỗ trợ nữa.


 • Trung tâm giám sát : Hiển thị quá trình RDC tải - cập nhật game về máy chủ, máy trạm của PM


 • Quản lý máy trạm: Hiển thị danh sách tất cả các máy trạm đã cài đặt phần mềm Gcafé Update Client trong phòng máy.


 • Nhóm máy lẻ : Hiển thị danh sách máy trạm đã cài đặt Gcafé Update Client nhưng những máy trạm trong nhóm này sẽ không thấy được biểu tượng (Icon) game trên Menu Game


Giao diện Menu Game dưới máy trạm

 • Nhóm máy trạm - Default Group : Hiển thị danh sách máy trạm đã cài đặt Gcafé Update Client, những máy trạm trong nhóm này sẽ thấy được biểu tượng (Icon) game trên Menu GameGiao diện Menu Game dưới máy trạm


Giao diện bên phải của Gcafé Update 

 • ID : Mã số cấu hình game trên hệ thống. 

Đối với game có sẵn trên RDC : Sẽ có 6 số 
Đối với game không có trên RDC : Sẽ bắt đầu từ 1,2,3..


 • Tên : Thể hiện tên game, phần mềm…. 

 • Trạng thái : Báo hiệu tình trạng của game đã được tải về hoặc đã cập nhật hay chưa 

Mới nhất : Game đã tải về và đang ở tình trạng update mới nhất. 
Chưa tải về : Game trên hệ thống chưa được tải về. 
Chưa cập nhật : Game đã được tải về nhưng chưa được update mới nhất. 
 • Kiểu cập nhật: Định dạng cập nhật của game, phần mềm.. 

Tự động: Đa số các game trên RDC có ID 6 số. Khi game, phần mềm...có update, hệ thống RDC sẽ auto cập nhật so sánh dữ liệu, đẩy file update tới thư mục game không cần thao tác tay. 
Thủ công: Đa số các là game ngoài RDC có ID :1,2,3….(Không phải 6 số) Khi game,phần mềm….có update, Phòng máy sẽ phải tự chạy file update game, rồi sau đó cấu hình lại game (Hướng dẫn cụ thể tại đây) 
 • Giá trị DP : Hiển thị số lần game - phần mềm được máy trạm sử dụng. 

 • Danh mục: Hiển thị thể loại game - phần mềm 

 • Cập nhật cuối cùng : Hiển thị ngày cập nhật mới nhất mà game được cập nhật. 

 • Kích thước : Hiển thị dung lượng của game 

 • File exe : Hiển thị file chạy lên game

Views
5 Tổng lượt xem
5 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643