Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn
Nội dung khóa học

CHỈNH GIÁ TIỀN THẤP NHẤT CHO 1 LẦN SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

CHỈNH GIÁ TIỀN THẤP NHẤT CHO 1 LẦN SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?


Để chỉnh giá tiền thấp nhất cho 1 lần sử dụng, vui lòng chọn Menu Hệ thống => Tùy chỉnh hệ thống => Giá thấp nhất cho 1 lần sử dụng

Tại đây chúng ta thiết lập giá tiền cho từng loại khách


Views
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó webpage theo email.

1900-636-643