Hubservices

HUB SCREEN ADVERTISING

HubServices Advertising

QUẢNG CÁO VÀ CÀI ĐẶT GAME PC

 Hub Services giúp mang sản phẩm của bạn đến gần hơn với các khách hàng tiềm năng thông qua các phương thức hiển thị quảng cáo trên màn hình khóa màn hình chờ của hệ thống máy tính.

 Với sản phẩm Hub Services, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ nền tảng cho hơn 9.500 cửa hàng internet, phòng game với số lượng 230.000 máy tính trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam với 3 triệu người sử dụng dịch vụ.

các dịch vụ quảng cáo

Quảng cáo trên wallpaper

Dịch vụ quảng cáo trên hình nền của hơn 230.000 máy tính phòng Game trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Quảng Cáo Trên Screensaver

Dịch vụ quảng cáo trên màn hình chờ của hơn 230.000 máy tính phòng Game trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Quảng Cáo Trên Homepage

Dịch vụ đặt trang khởi động trên tất cả các trình duyệt của hơn 230.000 máy tính phòng Game trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Cài Đặt Game PC

Cài đặt Game trên 230.00 máy tính phòng Game ở Việt Nam

giá trị dịch vụ đem lại

Thuận tiện

Quản lý thông tin quảng cáo tập trung, thay đổi nhanh chóng và dễ dàng

thu hút

Giảm chi phí nhân sự tư vấn, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

tương tác

Hỗ trợ tương tác và kết nối khách hàng đến với website, homepage của khách hàng.

tiết kiệm

Giảm chi phí nhân sự tư vấn, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

tiếp cận

Tiếp cận với số lượng lớn khách hàng tiềm năng độ tuổi từ 18- 34, lên đến hơn 6,3 triệu lượt truy cập trên 1 tháng

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bước 1:

 Tiếp nhận nhu cầu khách hàng

Bước 2:

 Tư vấn và thảo luận về dịch vụ

Bước 3:

Ký kết hợp đồng

Đối với khách hàng doanh nghiệp, quy trình bao gồm 6 bước:
Bước 4:

Cung cấp dịch vụ

Bước 5:

Đối soát và thanh toán chi phí

Bước 6:

Đánh giá chất lượng dịch vụ