Hubservices

Hub E-Laerning

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

Đội ngũ kỹ thuật của Hub Services được đào tạo bài bản về thái độ phục vụ, kỹ năng nghề và kiến thức công nghệ. Thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến, công ty luôn cập nhật kiến thức về công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ nhanh chóng và chất lượng cho khách hàng. Tập trung vào học hỏi và phát triển nguồn nhân lực, Hub Services coi đó là trọng tâm để phát triển bền vững và là điểm tựa tin tưởng cho mỗi vấn đề của khách hàng.

Lộ trình đào tạo chuyên nghiệp

Kỹ năng kỹ thuật viên

 • Kỹ năng phục vụ khách hàng
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Xử lý khiếu nại

Kỹ năng quản lý

 • Nhóm kỹ năng Quản lý bản thân
 • Nhóm kỹ năng Quản lý công việc
 • Nhóm kỹ năng Quản lý đội nhóm
 • Nhóm kỹ năng Quản lý tổ chức

Kiến thức cốt lõi

 • Thông tin về công ty
 • Vai trò trách nhiệm
 • Bảo mật thông tin
 • Đạo đức nghề nghiệp
 • Thông tin nhân sự

CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Đào tạo tay nghề trực tiếp.

Đào tạo e-learning.

Đào tạo qua lớp học ảo.