VALORANT – THÔNG TIN BẢN CẬP NHẬT 6.10

Bạn sẽ nhận thấy vài điểm mới trong cập nhật này: Tổ Hợp Hình Phun Sơn, diện mạo trưng bày Hình Phun Sơn mới trong Bộ Sưu Tập của bạn và cập nhật một số chân dung Đặc Vụ. Bản thân chúng tôi cũng rất háo hức với những tính năng mới này. Chúng tôi cũng đã sửa kha khá lỗi liên quan đến Yoru, cả khi bạn sử dụng hắn và khi đối mặt với hắn. Cuối cùng, hãy vào trận và tận hưởng một số lời thoại lồng tiếng mới cho Reyna.