BẢN TIN TỐC CHIẾN 05/2023

Chào mừng bạn đến với Bản Tin Tốc Chiến tháng 5!

Trong tháng này, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho Bản Cập Nhật 4.2, Hỗn Chiến! Đã một thời gian kể từ khi Tổng Quan Bản Cập Nhật trước ra mắt, nhưng chúng tôi rất hào hứng khi thấy David và Maddy được thỏa lòng ước mơ làm phóng viên và mang đến những cập nhật mới nhất sẽ cập bến vào tháng này! Bạn yêu thích nhất phần nào trong báo cáo của họ?