Đăng ký Google Ads cho website

Đăng ký Google Ads cho website

Đăng ký Google Ads cho website của bạn là một quá trình tương đối đơn giản và có thể được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Google Ads

 • Truy cập trang chủ của Google Ads tại địa chỉ https://ads.google.com/.
 • Nhấp vào nút "Bắt đầu ngay bằng cách tạo một tài khoản".

Bước 2: Tạo tài khoản Google Ads

 • Điền vào thông tin tài khoản của bạn, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu.
 • Chọn quốc gia và múi giờ phù hợp cho chiến dịch quảng cáo của bạn.
 • Nhấp vào nút "Tiếp theo" để tiếp tục.

Bước 3: Tạo chiến dịch quảng cáo

 • Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu tạo một chiến dịch quảng cáo mới.
 • Chọn mục tiêu quảng cáo của bạn, chẳng hạn như tăng lưu lượng trang web, tăng doanh số bán hàng hoặc tăng nhận thức thương hiệu.
 • Điền vào các thông tin yêu cầu khác như ngân sách, vùng địa lý và ngôn ngữ.
 • Nhấp vào nút "Tiếp tục" để tiếp tục.

Bước 4: Tạo nhóm quảng cáo

 • Đặt tên cho nhóm quảng cáo của bạn và chọn loại quảng cáo bạn muốn hiển thị, chẳng hạn như quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo video.
 • Điền vào nội dung quảng cáo và URL đích để người dùng được chuyển hướng khi nhấp vào quảng cáo.
 • Tiếp tục tạo các quảng cáo và nhấp vào nút "Lưu" khi hoàn thành.

Bước 5: Đặt ngân sách và đấu giá

 • Chọn ngân sách hàng ngày cho chiến dịch của bạn. Điều này quyết định số tiền bạn sẽ chi tiêu hàng ngày cho quảng cáo.
 • Đặt mức giá đấu giá cho từ khóa của bạn. Điều này xác định mức giá tối đa bạn sẵn lòng trả khi người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn.
 • Nhấp vào nút "Tiếp tục" để hoàn thành quá trình đặt ngân sách và đấu giá.

Bước 6: Kiểm tra và kích hoạt chiến dịch

 • Xem lại tất cả các thông tin chiến dịch của bạn để đảm bảo chúng đúng và hoàn chỉnh.
 • Nhấp vào nút "Kích hoạt" để đưa chiến dịch quảng cáo của bạn vào hoạt động.

Sau khi hoàn thành các bước trên, chiến dịch quảng cáo của bạn sẽ được đưa vào hoạt động và bạn có thể theo dõi hiệu quả và tối ưu hóa nó trong tài khoản Google Ads của bạn.

Read more