Tối Ưu Hóa HTML/CSS/JS Đúng Chuẩn để Tăng Tốc Trang Web

Tối Ưu Hóa HTML/CSS/JS Đúng Chuẩn để Tăng Tốc Trang Web

Tối ưu hóa trang web là một yếu tố không thể thiếu để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt và duyệt trang mượt mà. Đặc biệt, việc tối ưu hóa HTML, CSS và JavaScript (JS) có ý nghĩa lớn trong việc cải thiện hiệu suất trang web. Hãy cùng tìm hiểu một số mẹo tối ưu hóa chuẩn để tăng tốc độ duyệt web.

Tại sao cần tối ưu hóa trang web?

Tốc độ tải trang web không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn có tác động lớn đến hiệu quả kinh doanh trực tuyến. Theo thống kê của Oreilly:

 • Bing sẽ khiến bạn mất 4.3% doanh thu/user nếu trang web của bạn chậm hơn 2 giây so với trung bình.
 • Google sẽ ẩn đi 0.59% số lượng kết quả tìm kiếm/user nếu trang web của bạn delay hơn 400ms. Hơn nữa, Google sử dụng đánh giá tốc độ trang để xếp hạng tìm kiếm.
 • Yahoo! hạn chế 5-9% tổng traffic nếu trang web của bạn delay hơn 400ms.

Mẹo Tối Ưu Hóa HTML/CSS/JS Chuẩn Nhất

Tránh chèn code CSS/JS inline hoặc nhúng:

Inline CSS/JS: Chèn trực tiếp vào thẻ HTML (div style="color:red;") hoặc sử dụng onclick="alert('Hello World')".

 • Nhúng (embed): Sử dụng thẻ <style> hoặc <script> trong thẻ <head>.
 • File bên ngoài: Sử dụng <link> hoặc <script> để trỏ đến các file CSS/JS bên ngoài.

Sử dụng async để tải JS không đồng bộ:

 • Sử dụng thuộc tính "async" khi tải JS để trình duyệt không dừng tải HTML mà vẫn tải JS.
 • Hãy thử nghiệm trước khi sử dụng "async" cho toàn bộ trang web để đảm bảo thứ tự khởi chạy không gây xung đột.

Đặt CSS trước JS:

 • CSS ảnh hưởng ít đến việc load HTML hơn so với JS. Nên đặt CSS trước để tránh trang web hiển thị một cách không hấp dẫn khi chưa có CSS.

Hạn chế sử dụng @import:

 • Sử dụng <link> để liên kết ngoại tệp CSS thay vì @import.
 • @import làm hạn chế khả năng tải song song của trình duyệt, ảnh hưởng đến tốc độ trang.

Nối nhiều file CSS/JS lại thành 1 file duy nhất:

 • Gộp nhiều file thành một để giảm số lượng kết nối cần thiết.
 • Trình duyệt giới hạn số lượng kết nối đồng thời, việc này giúp tăng tốc tải trang.

Sử dụng kĩ thuật tải không đồng bộ:

 • Sử dụng JS để tải các file ngoại tệp không đồng bộ (ví dụ như Google Analytics).
 • Sử dụng iframe thân thiện để tải các nội dung như nút share mạng xã hội mà không làm ảnh hưởng tới hiệu suất trang.

Tối ưu hóa HTML, CSS và JavaScript là một phần quan trọng của việc xây dựng trang web hiệu quả. Việc áp dụng những mẹo tối ưu hóa chuẩn trên sẽ giúp trang web của bạn tải nhanh hơn, cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa hiệu suất trang.

Read more