Thông báo

Thông báo

Sever 16 game hub cho home user tạm thời ngưng hoạt động để bảo trì, up day phiên bản open beta. Hiện nay các user đang sử dụng sever 16 có thể chuyển về sever 17 để sử dụng. Thanks All
Hướng dẫn chuyển sever :

B1: lick chuôt phải vào game hub

B2: Chon open file local

B3: mở file config

B4 sữa ip sever thành 113.171.255.17

B5: vào task manager và res lại cafe client

Chúc các bạn thành công!

Tham gia link nhóm zalo để được hướng dẫn

Link nhóm 1:

Zalo - Nhắn Gửi Yêu Thương (Nhắn tin thoại - Trò chuyện nhóm ...)

Link Nhóm 2:

Zalo - Nhắn Gửi Yêu Thương (Nhắn tin thoại - Trò chuyện nhóm ...)