Thêm Nhóm Máy Như Thế Nào

Thêm Nhóm Máy Như Thế Nào

Để thêm nhóm máy, vui lòng chọn tab “Nhóm máy” trên PMTT hoặc Menu Chức Năng => Nhóm máy.  Tại đây hệ thống có 1 nhóm máy “Mặc định” bao gồm tất cả các máy có trong tiệm.

  • Chọn “Thêm (dấu +)” -> Nhập thông tin Tên nhóm, mô tả, mức giá cho từng thành viên (sử dụng nhóm đó) -> Đồng ý.

Sau khi tạo xong, vui lòng chọn “Quản lý nhóm máy (hình 2 màn hình) để thêm hoặc chỉnh sửa máy từ nhóm này sang nhóm khác

Để tham khảo thêm về tính năng này, vui lòng tham khảo hướng dẫn…(dẫn link về bài hướng dẫn)