TẠO THÀNH VIÊN VÀ THÊM NHÓM TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

TẠO THÀNH VIÊN VÀ THÊM NHÓM TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

Để tạo thành viên, vui lòng chọn tab “Tài Khoản” trên PMTT hoặc Menu Chức Năng => Thành Viên.  Tại đây cho chọn “Tài khoản thành viên”, sau đó:

  • Chọn “Thêm (dấu +)” -> Nhập thông tin Họ Tên, Tên người sử dụng, mật khẩu -> Đồng ý.

Để nhóm tài khoản thành viên,  vui lòng chọn tab “Nhóm người sử dụng” trên PMTT hoặc Menu Chức Năng => Nhóm người dùng.  Tại đây chúng ta có các nhóm mặc định là Khách, Thành Viên, Điều Hành, Staff, Tài khoản thẻ.

Nếu muốn tạo 1 nhóm mới, vui lòng chọn “Thêm (dấu +)”, điền tên Nhóm mong muốn, phân loại thành viên và chỉnh giá tiền tương ứng với các nhóm máy và ấn Đồng ý