Tạo hiệu ứng nền background

Tạo hiệu ứng nền background


Để tạo hiệu ứng cho nền (background) trang web của bạn, bạn có thể sử dụng CSS (Cascading Style Sheets). Dưới đây là một số hiệu ứng phổ biến bạn có thể thực hiện:


Màu nền gradient: 

Tạo hiệu ứng gradient cho nền bằng cách sử dụng thuộc tính background-image và hàm linear-gradient của CSS.

cssCopy codebody { background-image: linear-gradient(to bottom, #ff0000, #00ff00); }

Trong ví dụ này, màu nền của trang web sẽ dần chuyển từ đỏ đến xanh lá cây từ phía trên cùng đến phía dưới.

Hình ảnh nền động:

Sử dụng hình ảnh hoặc video làm nền và cho nó hiệu ứng động.

cssCopy codebody { background-image: url("path/to/image.jpg"); background-size: cover; background-attachment: fixed; /* Thêm các animation CSS tùy ý */}

Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng động bằng cách sử dụng các CSS animation hoặc JavaScript để tạo hiệu ứng chuyển động trên hình ảnh hoặc video nền.

Hiệu ứng chuyển đổi (transition)

Tạo hiệu ứng chuyển đổi khi di chuột qua nền hoặc khi các phần tử được thêm vào trang.

cssCopy codebody { background-color: #f0f0f0; transition: background-color 0.5s ease; } body:hover { background-color: #a0a0a0; }

Trong ví dụ này, khi di chuột qua trang web, màu nền sẽ chuyển đổi mềm mại từ màu xám nhạt sang màu xám đậm.

Hiệu ứng lặp (animation):

Tạo hiệu ứng lặp không ngừng trên nền bằng CSS animation.

cssCopy codebody { background-color: #f0f0f0; animation: pulse 2s infinite; } @keyframes pulse { 0% { background-color: #f0f0f0; } 50% { background-color: #a0a0a0; } 100% { background-color: #f0f0f0; } }

Trong ví dụ này, màu nền sẽ thay đổi từ màu xám nhạt đến màu xám đậm và quay trở lại liên tục.

Lưu ý rằng đây chỉ là một số ví dụ đơn giản. Hiệu ứng nền có thể đa dạng và phong phú, tùy thuộc vào sự sáng tạo và kỹ năng của bạn. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính và hiệu ứng CSS khác để tạo nền trang web hấp dẫn và ấn tượng hơn.

Read more