HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TRẠM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TRẠM

Khi click vào Máy Trạm, khách hàng sẽ thấy danh sách các máy trạm đang kết nối với máy chủ và trạng thái, thời gian sử dụng, người sử dụng,... của các máy đó.

 

Các trạng thái của máy trạm mà người dùng cần quan tâm

 • Hiển thị máy đang chờ sử dụng  

 • Hiển thị máy đang sử dụng        

 • Hiển thị máy đang sử dụng quyền admin

 • Hiển thị máy đang tắt

                      

 • Hiển thị máy đang bị mất kết nối

 • Hiển thị máy có hội viên nợ dịch vụ mà đã đăng xuất

 • Hiển thị máy trạm đang có sử dụng dịch vụ

 • Hiển thị máy trạm gửi yêu cầu dịch vụ

 • Hiển thị máy trạm đang có session chuyển tiền từ một máy khác

 

Với những máy trạm đang hiển thị, người dùng có thể click chuột phải vào từng máy và thực hiện các tính năng sau

 • Đăng nhập (trả tiền sau): mở máy trạm cho khách chơi và thu tiền sau

 

 • Đăng nhập (trả trước): mở máy trạm cho khách chơi nhưng thu tiền trước

 

 

 1. Giá: Tùy theo thiết lập giá tiền theo từng nhóm (Khách vãng lai, khách VIP,...) để lựa chọn cho thích hợp, thông thường trong trường hợp này chúng ta chọn mức giá dành cho khách vãng lai.
 2. Tiền: Số tiền mà khách trả trước, ứng với mức giá sẽ cho ra thời gian sử dụng.
 • Tính tiền: tính tiền các máy trả tiền sau

 

 

Trong trường hợp khách hàng muốn chuyển số tiền thanh toán sang cho 1 máy khác (hoặc 1 tài khoản trả trước khác). Chúng ta chọn Chuyển tiền và chuyển tới tài khoản/máy đã chọn, số tiền sẽ được cộng vào máy đó (nếu trả sau) hoặc trừ thời gian chơi (nếu trả trước)

 • Nạp tiền: nạp tiền vào tài khoản hội viên hoặc tài khoản thẻ

 

 • Tiền trả lại: trừ số tiền trong tài khoản hội viên

 

 

 • Tặng tiền miễn phí: tặng tiền cho hội viên hoặc tài khoản thẻ

 

 

 • Điều khiển máy trạm: Có 5 hành động mà người dùng có điều khiển dưới máy trạm thông qua máy chủ là
  • Đóng ứng dụng: Ngắt tất cả các ứng dụng đang chạy trên máy trạm
  • Điều khiển âm thanh: tùy chỉnh âm thanh của máy trạm
  • Chụp màn hình máy trạm từ xa
  • Điều khiển từ xa: truy cập vào máy trạm và điều khiển
  • Tắt chức năng trò chuyện: không cho phép máy trạm trò chuyện với máy chủ

 

 • Gửi thông báo: Gửi nội dung muốn truyền đạt xuống máy trạm

 

 

 • Lưu ý của người dùng: ghi chú của chủ phòng net với 1 máy/1 hội viên có 1 điểm nào đó cần phải lưu ý

 

 

 

 • Đăng nhập bằng tài khoản Admin: đăng nhập tài khoản Admin vào 1 hoặc nhiều máy trạm

 

 • Đóng tất cả các ứng dụng máy trạm: đóng tất cả các ứng dụng tùy theo trạng thái của máy trạm

 

 • Khởi động lại máy trạm từ xa: khởi động lại máy trạm tùy theo trạng thái của máy.

 

 • Khóa máy trạm: khóa máy trạm không để khách hàng sử dụng

 

 • Yêu cầu dịch vụ: thêm dịch vụ cho hội viên/tài khoản thẻ/khách vãng lai từ máy chủ


 

 • Bước 1: Chọn Số lượng – Thêm – Yes. Sản phẩm được chọn sẽ chuyển sang Thực Hiện

 

 • Bước 2: Tại tab Thực Hiện chọn sản phẩm.

Chọn  : Nếu muốn khấu trừ trực tiếp tiền trong tài khoản hội viên

Chọn    : Nếu khách hàng trả tiền sau

Chọn    : Nếu khách hàng trả tiền trước

 

 • Bật máy trạm từ xa: dùng để khởi động máy tính đang tắt từ xa. Lưu ý: máy trạm cần phải bật tính năng Wake On LAN trên Bios.