Hướng Dẫn Kiểm Tra Nhật Ký Hệ Thống

Hướng Dẫn Kiểm Tra Nhật Ký Hệ Thống

Để truy cập tính năng Nhật ký hệ thống, khách hàng có thể ấn vào tab Nhật ký hệ thống hoặc Menu Chức Năng => Nhật ký hệ thống.

  • Tại đây, khách hàng có thể theo dõi lịch sử sử dụng tất cả các máy trạm trong một khoảng thời gian được chọn, tên khách hàng/thành viên đã sử dụng, thời gian máy đó đã sử dụng, trạng thái của máy vào thời điểm máy được sử dụng,...