Hướng Dẫn Kiểm Tra Nhật Ký Giao Dịch

Hướng Dẫn Kiểm Tra Nhật Ký Giao Dịch

Để truy cập tính năng Nhật ký giao dịch, khách hàng vui lòng chọn tab "Nhật ký giao dịch" hoặc Menu Chức năng => Nhật ký giao dịch

  • Tại đây hiển thị lịch sử giao dịch (nạp tiền, rút tiền, trả phí,...cho tài khoản thành viên, tài khoản khách) của phòng máy theo thời gian. Bên cạnh đó Nhật ký giao dịch cũng cho ta biết các khoản chưa thanh toán của thành viên đã sử dụng dịch vụ