HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TÍNH TIỀN GCAFE PLUS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TÍNH TIỀN GCAFE PLUS

Để cài đặt phần mềm tính tiền Gcafe Plus, chúng ta cần cài đặt trên cả máy chủ lẫn máy trạm. 

1. Cài đặt Gcafe Plus trên máy chủ

 • Bước 1: Tải phần mềm Gcafe Plus trên Website: Gcafe.vn
 • Bước 2: Đặt IP tĩnh cho máy chủ (Vd: 192.168.1.100)
 • Bước 3: Tắt Firewall Windows

 • Bước 4: Đường dẫn cài đặt đưa về ổ D:\PMTT

 • Bước 5: Lưu User/Password mặc định là admin/admin

 • Bước 6: Chỉnh nơi lưu dữ cơ sở dữ liệu đưa về ổ D:\PMTT\CSDL

 • Bước 7: Ấn thoát

 

Sau khi cài đặt xong, màn hình desktop sẽ có biểu tượng Gcafe+ Server. Vui lòng nhấp chuột 2 lần vào biểu tượng để khởi chạy phần mềm.

 

2. Cài đặt máy trạm Gcafé Plus

 • Bước 1: Tải phần mềm trên Website : Gcafe.vn
 • Bước 2: Tắt Firewall Windows
 • Bước 3: Đường dẫn cài đặt đưa về ổ C:\

 • Bước 4: Nhập địa chỉ IP của máy chủ Gcafé Plus

 • Bước 5: Lưu User/Password tài khoản Admin mặc định là garena/garena

 

Sau khi cài đặt xong hệ thống sẽ tự động khởi chạy phần mềm và hiển thị các hình ảnh quảng cáo. Để đăng nhập vào bạn cần sử dụng tài khoản Admin mặc định hoặc tài khoản thành viên.