Game Menu dành cho Home User

Game Menu dành cho Home User
Tất cả trò chơi của bạn tại một nơi.


GameMenu tổng hợp tất cả trò chơi video của bạn tại một nơi. Ngày nay, có nhiều trò chơi được phát hành trên các ứng dụng khởi chạy trò chơi khác nhau, và điều này gây phiền phức cho nhiều người. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra GameMenu. Một ứng dụng khởi chạy trò chơi đơn giản với rất nhiều tính năng và tùy chỉnh.

Dành cho tất cả game thủ


GameMenu hỗ trợ nhiều nguồn trò chơi, bao gồm Steam, UWP (Universal Windows Platform) và các trò chơi Win32. Sự tương thích này đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng thêm và quản lý trò chơi của họ, bất kể nguồn gốc của chúng.

liên kết 1