Chính thức ra mắt phiên bản game hub cho home user

Chính thức ra mắt phiên bản game hub cho home user

Sau 1 năm sử dụng phiên bản menugame hub update từ phiên bản gcafé thì hiện nay Hubservices chính thức ra mắt phiên bản beta game hub cho home user với nhiều tính năng độc đáo, cài đặt dẽ dàng hơn cho home user và hạn chế các lỗi trong cài đặt và sử dụng như phiên bản trước. Đặt biệt là tính năng CIG cho fifa online 4 vẫn đang miễn phí có các game thủ home user.