Cấu trúc website

Cấu trúc website

Cấu trúc của một trang web có thể bao gồm nhiều thành phần, tùy thuộc vào mục đích và loại trang web bạn muốn tạo. Dưới đây là một cấu trúc cơ bản cho một trang web thông thường:

Đầu trang (Header):

 • Logo: Biểu trưng của trang web hoặc thương hiệu.
 • Menu điều hướng: Danh sách các liên kết dẫn đến các trang chủ đề chính của trang web.
 • Tiêu đề và mô tả: Có thể là tiêu đề trang chính hoặc tiêu đề của trang cụ thể.

Nội dung chính (Content):

 • Tiêu đề trang: Đại diện cho nội dung chính của trang.
 • Phần giới thiệu: Mô tả ngắn gọn về nội dung của trang.
 • Các phần hoặc chủ đề: Các phần chính của trang web, ví dụ: Về chúng tôi, Sản phẩm/Dịch vụ, Liên hệ, Blog, FAQ, v.v.
 • Hình ảnh và video: Phần hiển thị hình ảnh hoặc video liên quan đến nội dung.
 • Văn bản và nội dung: Thông tin chi tiết, bài viết, sản phẩm, thông tin dịch vụ, v.v.

Thanh bên (Sidebar):

 • Các liên kết hữu ích: Danh sách liên kết tới các trang hoặc tài liệu quan trọng khác.
 • Tiện ích: Các tiện ích, ví dụ như hộp tìm kiếm, bộ lọc, đăng ký nhận tin, v.v.
 • Liên hệ: Thông tin liên hệ như địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.
 • Liên kết: Danh sách liên kết tới các trang khác như trang chủ, chính sách, điều khoản, v.v.
 • Thông tin bổ sung: Các thông tin phụ bổ sung như thời gian hoạt động, bản quyền, v.v.

Trang chủ đề chi tiết (Template Pages):

 • Mỗi trang chủ đề chính (ví dụ: "Về chúng tôi", "Sản phẩm", "Dịch vụ") sẽ có một mẫu trang riêng với cấu trúc tương tự như trang chính.

Trang động (Dynamic Pages):

 • Một số trang có nội dung động, tức là nội dung được tạo ra từ cơ sở dữ liệu hoặc từ nguồn dữ liệu bên ngoài.

Thanh điều hướng phụ (Secondary Navigation):

 • Một số trang web lớn có thể có thanh điều hướng phụ để giúp người dùng di chuyển dễ dàng giữa các khu vực chính.

Lưu ý rằng cấu trúc của trang web có thể thay đổi tùy thuộc vào loại trang web (ví dụ: blog, trang thương mại điện tử, diễn đàn), và bạn có thể điều chỉnh cấu trúc này để phù hợp với mục tiêu của bạn. Bên cạnh đó, việc sử dụng các công nghệ như HTML, CSS và JavaScript sẽ hỗ trợ việc xây dựng cấu trúc và giao diện trang web của bạn.

Read more