Liên hệ chúng tôi 1900 636 643 support@hubservices.vn

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ TỪ XA

( Áp dụng từ ngày: 12 tháng 08 nắm 2022)

Tư Vấn - Thẩm Định Lỗi

 • Kiểm tra, tư vấn 50,000đ/ 1 lần

  Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra lỗi PM của bạn, báo chính xác lỗi và tư vấn hướng xử lý

Cài Đặt

 • Cài đặt lại nguyên dàn (máy trạm 1 cấu hình) 400,000đ/1 lần

  Cài đặt server, cài đặt máy chủ tính tiền và cài đặt toàn bộ máy trạm (cùng cấu hình) trong phòng máy

 • Cài đặt lại nguyên dàn (máy trạm >1 cấu hình) 500,000đ/1 lần

  Cài đặt server, cài đặt máy chủ tính tiền và cài đặt toàn bộ máy trạm nhiều cấu hình trong phòng máy

Xử Lý Lỗi

 • Xử lý lỗi mức độ thấp 150,000đ/1 lần

  Các lỗi ảnh hưởng không nhiều đến hoạt động kinh doanh của phòng máy, từ 1 đến 2 máy trạm không hoạt động được, 1 Game lỗi...

 • Xử lý lỗi mức độ trung bình 200,000đ/1 lần

  Các lỗi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của phòng máy, từ 3 đến 4 máy không hoạt động được, 2 Game lỗi....

 • Xử lý lỗi mức độ cao 250,000đ/1 lần

  Các lỗi ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của phòng máy, như >5 máy không hoạt động được, máy server lỗi, máy tính tiền lỗi.....

Cài đặt, cập nhật Game ngoài Gcafe

 • Cài đặt mới 150,000đ/1 Game

  Cài đặt các Game không có trong danh sách Gcafe 3.0

 • Cập nhật Game 150,000đ/1 lần

  Cập nhật các Game không có trong danh sách Gcafe 3.0

1900-636-643